Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

25/08/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Toàn văn Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN xem tại văn bản đính kèm./.

Theo