Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2015

16/10/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Báo cáo số 180/BC-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2015 xem tại văn bản đính kèm./.

Theo