Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2017
17/01/2017 | 2:36 PM

Công tác an toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội trong năm 2017, ngày 31/12/2016 Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về Công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo Kế hoạch, tăng cường quản lý nhà nước về ATTP theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội”, Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 14/4/2016 của UBND Thành phố về “Tăng cường quản lý dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố”. Tăng cường cấp các loại giấy chứng nhận về ATTP: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP, công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm…Củng cố mạng lưới quản lý ATTP 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương.

          Tiếp tục xây dựng và phát triển các vùng rau an toàn, mô hình sản xuất an toàn. Duy trì các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn và cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Xây dựng cơ chế hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững, hỗ trợ đầu tư sản xuất, xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến và tạo thương hiệu, quảng bá cho các sản phẩm đảm bảo an toàn.

          Công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm cũng cần được chú trọng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, dẹp bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo ATTP. Đồng thời, triển khai đầu tư phát triển hệ thống chợ trên phạm vi địa bàn Thành phố thông qua kết hợp giữa cải tạo và nâng cấp hệ thống chợ hiện có với việc mở rộng và phát triển thêm các chợ mới theo quy hoạch.

          Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ATTP, phổ biến Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các quy định pháp luật mới về ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng là Người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm.

         Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng các chương trình truyền thông trên truyền hình Hà Nội, các Báo; Sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả, đưa tin về ATTP trên các phương tiện truyền thông như các Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chuyên mục ATTP trên website ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp, Cổng Thông tin điện tử Thành phố và các tạp chí khác…

          Tổ chức tuyên truyền Tháng Hành động vì ATTP, tháng cao điểm về ATTP trên toàn Thành phố, chương trình truyền thông “Chung tay vì ATTP”, Chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp, Phong trào thi đua vì ATTP. Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết ATTP; các cuộc thi tìm hiểu về ATTP (sản xuất, kinh doanh, rau an toàn, thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể an toàn, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…). Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua việc xây dựng các cụm Pano trên các trục đường, treo băng Zone, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, in và cấp phát tờ rời, tờ gấp tuyên truyền ATTP.

        Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị truyền thông trong ngành viết bài, đưa tin về các hoạt động ATTP trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về quảng cáo thực phẩm. Phối hợp với sở ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành. Chỉ đạo ưu tiên các phương tiện truyền thông đại chúng dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP. Đồng thời xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo đảm ATTP, gây hoang mang…

        Triển khai chỉ đạo của Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội năm 2017. Thông tin chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các cơ sở chưa đảm bảo ATTP. Tuyên truyền Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP, tuyên truyền trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt là của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo An toàn thực phẩm cho mọi người; tuyên truyền cho người dân các phương pháp tự bảo vệ bản thân khi sử dụng thực phẩm. Đồng thời, giới thiệu rộng rãi các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch và nêu kinh nghiệm ở một số địa phương làm tốt công tác an toàn thực phẩm./.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch