Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội tập huấn nghiệp vụ công tác báo chí năm 2017
24/08/2017 | 3:50 PM

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 71-KH/BTGTU ngày 21/8/2017 tập huấn nghiệp vụ công tác báo chí năm 2017.

 

Mục đích nhằm bồi dưỡng, nâng cao phấm chất và năng lực thực hiện công tác báo chí cho cán bộ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, lớp tập huấn sẽ có khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, cán bộ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí Thành phố và cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội.

Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo viên trình 02 chuyên đề: Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức, pháp luật và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Thành phố Hà Nội những tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Thời gian dự kiến diễn ra trong 01 ngày (08/9/2017, thứ sáu) tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, 220 đường Láng. Căn cứ Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan quản lý báo chí (Sở Thông tin và Truyền thông) tạo điều kiện cần thiết cho cán bộ theo thành phần triệu tập tham dự tập huấn đầy đủ.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch