Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020
29/08/2017 | 2:39 PM

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận nhiều trọng trách quốc tế như đăng cai Năm APEC 2017, đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, hoàn tất các cam, kết quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2018; Ký kết, phê chuẩn và triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, với mức độ cam kết sâu rộng hơn. Vì vậy, ngày 28/7/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020.

 

Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế, qua đố góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.  Góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của các xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tụ do thế hệ mới. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các đơn vị truyền thông; phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình trong công tác tuyên truyền về hội nhập. Góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân theo hướng “Yêu nước - Đổi mới sáng tạo – Hợp tác trách nhiệm” thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động, là điểm đến an toàn.

Theo đó, đối tượng tuyên truyền là nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Nội dung tuyên truyền chung về hội nhập quốc tế tập trung:

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế; tuyên truyền các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới; tuyên truyền về các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương, các sự kiện quốc tế lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật diễn ra tại Việt Nam.

Kế hoạch đề ra các nội dung tuyên truyền cụ thể với các sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Cộng đồng ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do và Liên hiệp quốc.

Hình thức triển khai tuyên truyền là duy trì thông tin thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội…), hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập. Khuyến khích các báo điện tử, các trang thông tin điện tử có y tín, đông lượt tuy cập truyền tải thông tin bằng nhiều ngôn ngữ tham gia thực hiện Kế hoạch tuyên truyền hội nhập này thông qua việc thường xuyên đưa tin bài, xây dựng bản tin, chuyên đề, chuyên mục về hội nhập, tổ chức tọa đàm, giao lưu, bàn tròn trực tuyến, lập fanpage trên các mạng xã hội có đông người sử dụng về chủ đề hội nhập, xây dựng các website riêng biệt, tạo đường liên kết đến các website chuyên ngành để tận dụng xu thế ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng của cộng đồng…

Tích cực và chủ động trong việc tham gia các diễn đàn, chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế lớn; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội nhập, cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên về hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, xây dựng cổng thông tin, cơ sở dữ liệu, chuyên trang, chuyên mục về hội nhập; xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam trên các lĩnh vực; tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí, phát hành bộ tem bưu chính nhân sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật.

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TT ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ , UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở: Ngoại vụ, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; báo, đài Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

Hải Yến

  quy hoạch - kế hoạch