Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững
01/06/2018 | 9:56 AM

Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về việc triển khai các kế hoạch, chương trình, biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển, liên kết vùng, UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và  Phát triển” với chủ đề “Đẩy mạnh Hợp tác, Liên kết Vùng”.

 

 Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư và  Phát triển”  (Ảnh: Ban Tổ chức)

 

Theo Kế hoạch của UBND Thành phố, Chương trình Hội nghị bao gồm một số nội dung chính như: báo cáo kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 và những năm sau; giới thiệu các mục tiêu trọng tâm và danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020 (của thành phố Hà Nội, một số tỉnh, thành phố và các dự án có tính chất liên kết các vùng); tham luận của lãnh đạo các Bộ ngành; địa phương; tổ chức quốc tế và doanh nghiệp về các giải pháp thu hút các dự án đầu tư hợp tác, liên kết vùng; trao biên bản ghi nhớ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, nhà đầu tư và doanh nghiệp…

Căn cứ Kế hoạch, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện và đảm bảo công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị; thực hiện tạo chuyên mục và đưa tin giới thiệu về Hội nghị trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội; là đầu mối cung cấp các đoạn phim, hình ảnh, tư liệu liên quan đến các hoạt động văn hóa, đối ngoại, các sự kiện lớn của Thành phố và sự kiện hợp tác của Hà Nội với các tỉnh, thành phố (do báo chí, truyền hình đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2017 và đến nay) để minh họa các báo cáo, thuyết trình và nội dung liên quan của Hội nghị…

Dự kiến Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và  Phát triển” sẽ diễn ra vào ngày 16/6/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch