Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh
20/06/2018 | 9:00 AM

    Để thực hiện mục tiêu “Tiên phong cả nước về môi trường kinh doanh” như cam kết của Hà Nội trước sự chứng kiến của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội cần tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Chỉ số PCI.

 

    Theo đó, ngày 07/6/2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/ NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI) năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

 

Ảnh minh họa

    Hà Nội đặt chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cụ thể như sau:

   Năm 2018, tiếp tục phấn đấu cải thiện điểm số và xếp hạng PCI so với năm 2017. Trong đó, cải thiện mạnh mẽ các chỉ số có xếp hạng thấp: Chỉ số “Tiếp cận đất đai”, Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”, Chỉ số “Gia nhập thị trường”, Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”. Duy trì điểm số và xếp hạng của các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt: Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và Chỉ số “Đào tạo lao động”.

Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website, trang thông tin điện tử của đơn vị...

    Phấn đấu duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doang nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định giải quyết đúng hạn.

    Thành phố đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; giảm tỷ lệ các lô nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại các giai đoạn thông quan xuống còn dưới 10%. Tiếp tục duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày.

    Đặc biệt, Hà Nội phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử. Hết năm 2018, cung cấp 55% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên toàn Thành phố và đảm bảo hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doang nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4. Đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công (như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội).

    Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh an toàn, vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm chi phí logistics. Phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm tối đa số thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành…

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch