Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội: Bồi dưỡng kỹ năng thông tin cho báo chí cho cấp cơ sở
23/04/2019 | 02:49

        Sáng 17/4, Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với chủ tịch các xã, phường, thị trấn” năm 2019.

        Theo đó, khóa bồi dưỡng có tổng số 584 học viên/10 lớp, thời gian tổ chức 01 ngày/lớp. Đối tượng là Chủ tịch xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu tại Lễ khai giảng (Ảnh: Phạm Linh)

        Phát biểu trao đổi với các học viên, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Trưởng khoa Phát thanh và Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: khóa bồi dưỡng sẽ tập trung vào 03 nội dung chính, cụ thể: Chuyên đề 1 - Một số vấn đề chung về báo chí và hoạt động báo chí hiện nay; Chuyên đề 2 - Một số quy định và công tác phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Chuyên đề 3 - Một số kỹ năng liên quan (tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn, soạn thông cáo báo chí, viết tin bài trên cổng/trang thông tin điện tử nội bộ…).

        Thông qua khóa bồi dưỡng, Người đứng đầu, Người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố ở cấp cơ sở nắm được các nội dung quy định tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố để triển khai tại cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả năm chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Bổ sung thêm các kỹ năng cần thiết để chủ động cập nhật, theo dõi những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, được báo chí phản ánh và dư luận quan tâm để thông tin kịp thời cho báo chí theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch