Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội tập trung nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019
27/06/2019 | 03:43

        Để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước... Chủ tịch UBND Thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019, đồng thời tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp.

Ảnh minh họa (Nguồn: Hanoi.gov.vn)

        Theo đó, để cải thiện Chỉ số “Tính minh bạch”  (Hà Nội đang xếp thứ 55/63 tỉnh thành - Chỉ số giảm bậc sâu nhất trong các Chỉ số, giảm 18 bậc năm 2018), UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số này.

       Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố… cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai.

        Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 15/7/2019, chỉ đạo của UBND Thành phố nêu rõ.

        Với Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (Hà Nội hiện xếp thứ 56/63), UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số “Tiếp cận đất đai”. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng. Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường.

        Đáng chú ý trước việc Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 57/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”, Thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”.

        Thành phố khuyến khích các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn có sáng kiến, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (ví dụ như: sáng kiến về giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; sáng kiến về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp). Coi đây là một trong những giải pháp đột phá để cải thiện những chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức của Thành phố…

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch