Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội 2019
27/06/2019 | 02:59

        Nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019, ngày 24/6/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình tháng khuyến mại thành phố Hà Nội năm 2019.

Hội chợ Vàng khuyến mại 2018 (Ảnh: thangkhuyenmaihanoi.vn)

         Theo Kế hoạch, Tháng khuyến mại năm 2019 sẽ được triển khai trên địa bàn toàn Thành phố, trọng tâm tại địa bàn các quận, huyện, thị xã, thị trấn, thu hút từ 500 - 1.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm: các Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các cửa hàng chuyên doanh; các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; doanh nghiệp vận chuyển; hệ thống các ngân hàng; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp công nghệ thông tin; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp thương mại điện tử…

        Chương trình tháng khuyến mại năm 2019 gồm các sự kiện như: “Ngày hội tiêu dùng 4.0”, “Ngày Hội Khuyến mại du lịch”, “Ngày vàng khuyến mại”, “Hội chợ Vàng khuyến mại”, Kết nối và triển khai sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday” năm 2019 do Bộ Công Thương phát động và tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền về Tháng khuyến mại theo Kế hoạch, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch