Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
30/08/2019 | 5:20 PM

Ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn: Hanoimoi.com.vn)

Theo Kế hoạch, từ 01/9 đến 30/12/2019, Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019. Nội dung kiểm tra gồm: Việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC tâp trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị (tính đến thời điểm kiểm tra); việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố về công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/1/2019 của UBND thành phố về việc tiếp tục tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2019; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 7/6/2019 của UBND thành phố về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội và các văn bản chỉ đạo về CCHC của UBND thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Phương pháp kiểm tra: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tự kiểm tra, đánh giá công tác CCHC đối với đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc. Đoàn kiểm tra của thành phố trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị báo cáo và trao đổi những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số tổ chức, cá nhân liên quan tại cơ quan, đơn vị để kiểm tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra của Thành phố dự kiến kiểm tra tại các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải; UBND các quận, huyện, thị xã: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Sơn Tây, Sóc Sơn, Ba Vì, Đan Phượng, Chương Mỹ, Ứng Hòa; các đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Đoàn Kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra đột xuất không báo trước đối với một số xã, phường, thị trấn liên quan đến việc quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố năm 2019.

UBND Thành phố yêu cầu, hoạt động kiểm tra bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực; không làm cản trở hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm việc kiểm tra mang tính toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm./.

Phạm Linh

 

  quy hoạch - kế hoạch