Trang chủ

Báo chí - xuất bản - truyền thông

Phấn đấu để Hà Nội trở thành trung tâm sách của cả nước vào năm 2030

27/03/2020 | 10:32 AM
Ngày 24/3/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến...

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

24/03/2020 | 03:27 PM
Ngày 23/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 623/STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền các biện...

Phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) tại Việt Nam

02/06/2015 | 12:00 AM
Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) gây nên. Bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người chủ...

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

06/02/2020 | 03:06 PM
     Ngày 06/02/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 192  /STTTT-BCXBTT chỉ đạo hệ thống...

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

13/03/2020 | 08:49 AM
Ngày 09/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp...

Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

13/03/2020 | 08:33 AM
Ngày 05/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU, về công tác tuyên truyền về cải cách ...

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

13/03/2020 | 08:31 AM
Ngày 10/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

03/03/2020 | 08:12 AM
UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2020 về thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Hà Nội tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm

03/03/2020 | 08:05 AM
UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 633/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sự Thành phố tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2020

24/02/2020 | 02:41 PM
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2020

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả

21/02/2020 | 09:10 AM
Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/02, triển khai thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố năm 2020.

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

20/02/2020 | 11:15 AM
Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Nhà xuất bản Hà Nội kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (24/11/1979 - 24/11/2019)

28/11/2019 | 09:00 AM
Sáng ngày 22/11/2019,  Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội (Nhà xuất bản Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm...

Hướng dẫn triển khai tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng

26/11/2019 | 02:32 AM
Ngày 06/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 89-KH/BTGTU triển khai công tác...

Công tác đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

26/11/2019 | 04:35 PM
Thực hiện Chương trình công tác của UBND Thành phố và Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công thương về thực hiện...

  quy hoạch - kế hoạch