Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
14/12/2017 | 09:33

Ngày 23/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số. Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018.

 

Theo đó, Chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số là thủ tục cho phép các thuê bao di động có thể chuyển từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất này sang doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất khác và giữ nguyên số.

Dịch vụ chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số được xem là dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, thị trường và cơ quan quản lý nhà nước. Thuê bao di động (bao gồm cả trả trước và trả sau) có thể tự do lựa chọn dịch vụ tốt hơn mà không lo bị mất số điện thoại đang sử dụng. Người sử dụng dịch vụ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất đẩy mạnh cạnh tranh để giữ chân khách hàng cũ cũng như thu hút khách hàng mới. Về thị trường, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất mới sẽ xóa bỏ được các rào cản để gia nhập thị trường, lúc đó tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sẽ phải tăng tính cạnh tranh nhằm tạo ra thị trường chất lượng cao. Với cơ quan quản lý nhà nước, việc áp dụng dịch vụ chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên kho số và thêm công cụ điều tiết thị trường.

Việc ban hành Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT là bước đi hợp lý, phù hợp với xu thế thế giới, nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường viễn thông.

 

Chi tiết Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT xem tại đây./.

Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch