Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Quy định về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
05/02/2018 | 9:21 AM

    Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất. Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018. Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT được ban hành nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ thông tin di động, thúc đẩy phát triển thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau, hạn chế tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo.

    Theo đó, tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước không được vượt quá 20%, cho thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động được khuyến mại.

    Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về việc tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động. Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động bao gồm: thuê bao dịch vụ thông tin di động trả sau, thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên và thuê bao dịch vụ thông tin di động trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu là 01 năm, có tổng giá cước đã thanh toán cho doanh nghiệp di động kể từ khi sử dụng dịch vụ tối thiểu là 1.000.000 đồng.

 

Chi tiết Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT xem tại đây./.

Thanh Bình