Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Khai trương thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu
22/10/2018 | 3:54 PM

Sáng ngày 10/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm, Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức Khai trương thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4110/UBND-KGVX ngày 05/09/2018 về việc thí điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, sau 01 tháng chuẩn bị, ngày 10/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm, Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức Khai trương thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu. Tham dự khai trương có các đồng chí: Nguyễn Vũ Hồng Thanh - Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Dư Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lý Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Bưu điện thành phố Hà Nội, Tạ Đình Cương, Bí thư Đảng ủy xã Trung Mầuvà đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Trung Mầu.

Thăm quan mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu (Nguồn Báo Kinh  tế đô thị)

Phát biểu tại buổi khai trương, đồng chí Dư Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh, việc thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu sẽ tạo điều kiện cho người dân chưa biết sử dụng máy tính hoặc không có đủ các trang thiết bị cần thiết tại hộ gia đình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 không phải đến trụ sở UBND xã. Từ nay, điểm Bưu điện - Văn hóa xã không chỉ là nơi cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông truyền thống mà còn là nơi người dân có thể đọc báo điện tử, tra cứu thông tin miễn phí, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đồng thời là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC do các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố giải quyết.

Thời gian thực hiện thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018. Sau thời gian thí điểm, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm, Bưu điện thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm và báo cáo UBND Thành phố.  Để thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu làm cơ sở báo cáo UBND Thành phố triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện Gia Lâm tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở để người dân trên địa bàn huyện Gia Lâm nói chung và người dân trên địa bàn xã Trung Mầu nói riêng biết và đến sử dụng dịch vụ tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã; cử cán bộ phối hợp nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu; có kế hoạch tập huấn nhân viên điểm Bưu điện - Văn hóa xã để chuyển giao dần việc thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các TTHC khác cho nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã thực hiện.

Đối với Bưu điện thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị bố trí cán bộ làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã Trung Mầu để điểm Bưu điện - Văn hóa mở cửa hoạt động đảm bảo thời gian quy định; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất (máy tính, máy scan hoặc điện thoại thông minh, đường truyền Internet) để người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm Bưu điện - Văn hóa Trung Mầu./.

 

Vũ Thị Hồng Thắm

  quy hoạch - kế hoạch