Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn kiến thức về Internet IPv6 và IoT
09/11/2018 | 11:58 PM

Ngày 26/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển Ipv6 Quốc gia tổ chức “Hội nghị tập huấn kiến thức về Internet IPv6 và IoT”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, viên chức Trung tâm Internet Việt Nam và lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Sử dụng địa chỉ IPv6 là yêu cầu quan trọng, cấp thiết đảm bảo sự phát triển, tính sẵn sàng tương thích công nghệ mới của mạng lưới, dịch vụ của các đơn vị nhà nước. Sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng công nghệ mới như IoT (Internet of Things), Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khiến số lượng các thiết bị và kết nối ngày càng cao, đặt ra thách thức lớn về mở rộng phát triển cơ sở hạ tầng mạng băng rộng với xu thế Internet di động ngày càng phát triển. Kèm theo đó là nhu cầu mở rộng không gian định danh cho các thiết bị và các yêu cầu tính năng công nghệ mới, việc triển khai IPv6 trên các hoạt động mạng, dịch vụ là xu hướng tất yếu.

 

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Internet Việt Nam đã cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình triển khai IPv6 trên toàn cầu và Việt Nam; tư vấn về phương án chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến sử dụng địa chỉ IPv6 cho cơ quan nhà nước. 

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thanh Bình)

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, giai đoạn 3 (từ năm 2016-2019) là giai đoạn chính thức chuyển đổi mạng lưới, dịch vụ Internet Việt Nam sang hoạt động với nền tảng IPv6. Mục tiêu tổng thể của Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 là Internet Việt Nam hoạt động an toàn, tin cậy với IPv6 kể từ năm 2019. Đối với dịch vụ công trực tuyến, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đã yêu cầu cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hỗ trợ thế hệ địa chỉ mới IPv6 theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Do đó, việc triển khai chuyển đổi hạ tầng CNTT, Chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến sử dụng địa chỉ IPv6 là một yêu cầu bắt buộc đối với cơ quan nhà nước.

 

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp kết quả triển khai IPv6 của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và mạng WAN thành phố Hà Nội; báo cáo, đề xuất phương án thúc đẩy triển khai IPv6 đối với doanh nghiệp, cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thành phố./.

 

Thanh Bình

  quy hoạch - kế hoạch