Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019
11/06/2019 | 3:02 PM

        Nhằm chủ động thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, đặc biệt ưu tiên cho công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; Đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng ngành thông tin và Truyền thông luôn được chuẩn bị đầy đủ, vận hành an toàn, sẵn sàng huy động khi có tình hình mưa bão, sự cố thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phổ biến kiến thức về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1343/KH-STTTT ngày 13/05/2019 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019.

        Thực hiện phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” trong đó lấy phòng tránh là chính với nguyên tắc “4 tại chỗ” “3 sẵn sàng” để giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra nhằm triển khai có hiệu quả công tác PCTT&TKCN năm 2019 ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

  •         - Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, Chính quyền, Công an, Quân đội trên địa bàn Thành phố; đặc biệt ưu tiên cho công tác chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, khắc phục sự cố  trong mọi tình huống.
  •      - Các cơ quan Báo, Đài, Hệ thống thông tin cơ sở thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTT&TKCN; kế hoạch thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến tình hình mưa, bão, lũ và chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp.
  •       - Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành tham mưu ban hành kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc chung của toàn ngành; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị.

 

 Triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 (Ảnh: minh họa)

Dương Thị Lợi

 

 

  quy hoạch - kế hoạch