Trang chủ

Bưu chính viễn thông

Tương lai Bưu chính Việt Nam là một ngành Bưu chính điện tử

02/05/2008 | 12:00 AM
Ứng dụng Công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nói.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời trực tuyến "Hướng tới một ngành Bưu chính Việt Nam năng động"

29/04/2008 | 12:00 AM
Từ lúc 9 giờ sáng nay, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trả lời trực tuyến người dân về quản lý chất lượng, giá cước dịch vụ, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về bưu chính...

Hội nghị giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng BTS trên địa bàn Thành phố Hà Nội

28/04/2008 | 12:00 AM
Thực hiện thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT và để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng trạm BTS trên địa bàn Hà Nội, ngày 25/04/2008, Sở BCVT Hà Nội cùng với Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi nhằm giải đáp các vướng mắc trong cấp phép xây dựng trạm BTS trên địa bàn Hà Nội.

Quản lý các trạm BTS trên địa bàn thành phố Hà Nội

14/04/2008 | 12:00 AM
1. Hiện trạng các trạm BTS trên địa bàn Hà Nội Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1219 trạm BTS đã được lắp đặt, trong đó số trạm BTS được lắp đặt trước 1/1/2007 là 669 trạm và lắp...

Công ty Cổ phần Dịch vụ phần mềm trò chơi Vina được chính thức cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông

06/03/2008 | 12:00 AM
Ngày 05/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 644/BTTTT-VT cho phép công ty Công ty Cổ phần Dịch vụ phần mềm trò chơi Vina (Công ty Vinagame) chính thức cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông.

Công tác quản lý Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn Hà Nội năm 2007

20/02/2008 | 12:00 AM
Dịch vụ Internet trong năm 2007 phát triển tập trung vào phát triển dịch vụ Internet ADSL với tổng số 270.143 thuê bao, trong đó có 1.994 đại lý Internet. Nhìn chung hoạt động kinh doanh đại lý Internet và trograve; chơi trực tuyến trong năm 2007 trên địa bàn Hà Nội đã từng bước đi vào ổn định.

Hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn Hà Nội năm 2007

18/02/2008 | 12:00 AM
Điểm Bưu điện – văn hoá xã, một mô hình sáng tạo của VNPT, là một biện pháp góp phần đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hoá xã trên địa bàn Hà Nội năm 2007

18/02/2008 | 12:00 AM
Điểm Bưu điện – văn hoá xã, một mô hình sáng tạo của VNPT, là một biện pháp góp phần đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

  quy hoạch - kế hoạch