Chuẩn hóa 35 thủ tục hành chính về thông tin và truyền thông

12/09/2016 | 08:49
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 29/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố 35 thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, 35 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bao gồm: 02 thủ tục về báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (Phát hành thông cáo báo chí; Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Hà Nội); 33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, như sau:

06 thủ tục thuộc lĩnh vực bưu chính (Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được);

06 thủ tục thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp);

03 thủ tục lĩnh vực báo chí (Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Cấp giấy phép xuất bản bản tin; Cho phép họp báo (trong nước));

14 thủ tục lĩnh vực xuất bản (Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Thủ tục đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Đăng ký hoạt động cơ sở in; Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu);

04 thủ tục thuộc lĩnh vực viễn thông và internet (Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng).

Ngày 31/8/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 148/TB-STTTT niêm yết, công khai, đưa ra giải quyết theo cơ chế một cửa các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tại bộ phận "một cửa" và trên Cổng thông tin điện tử Sở thông tin và Truyền thông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội./.

 

Đặng Vân

Theo