File phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở
File phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở

04/06/2021 | 09:30

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 24/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 và các văn bản chỉ đạo liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc xây dựng file phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở.

40 năm một chặng đường mang tiếng nói đến cơ sở
40 năm một chặng đường mang tiếng nói đến cơ sở

22/05/2021 | 09:58

Trong câu chuyện với tôi, Cựu chiến binh Tạ Như Đinh - Trưởng đài truyền thanh xã Thượng Mỗ nói: “Đã từng gắn bó 40 năm với nghề, đôi khi gặp khó khăn nhưng thấy được việc mình làm mang lại hiệu quả với Đảng, với nhân dân thì nó lại thôi thúc tôi làm việc tốt hơn nữa”. Với lòng nhiệt huyết, sự kiên trì của người lính, Cựu chiến binh Tạ Như Đinh - Trưởng đài truyền thanh xã Thượng Mỗ đã không ngừng cố găng, khắc phục mọi khó khăn trong công việc không kể thời tiết nắng, mưa, gió rét đều đảm bảo về thời lượng, biên tập và phát tin, bài trên hệ thống Đài truyền thanh của xã thật sự có chất lượng và hiệu quả.

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19
Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19

07/05/2021 | 09:44

Ngày 5/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Hướng dẫn phát thanh tuyên truyền CD bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hướng dẫn phát thanh tuyên truyền CD bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/05/2021 | 16:38

Ngày 19/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 896/STTTT - BCXBTT v/v phát hành đĩa CD và hướng dẫn phát thanh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

04/05/2021 | 14:25

Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

01/04/2021 | 15:34

HNP - Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Thông báo số: 61/TB-STTTT về Lịch tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội

23/03/2021 | 16:07

Ngày 26/02/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 974/QĐ-UBND về Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội, theo đó UBND Thành phố đã phê duyệt 22 cơ sở dữ liệu của các Sở, ngành thuộc Thành phố.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

09/03/2021 | 10:04

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, ngày 24/02/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 386/CTr-STTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổng số: 22 kết quả / 2 trang