Chủ động tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố
Chủ động tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

05/05/2017 | 14:24

UBND Thành phố vừa ban hành Công văn số 1960/UBND-KT ngày 26/4/2017 chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính,

Hà Nội tổ chức thi viết gương người tốt việc tốt thực hiện kỷ cương hành chính
Hà Nội tổ chức thi viết gương người tốt việc tốt thực hiện kỷ cương hành chính

19/04/2017 | 10:48

Từ tháng 5 -2017, Hà Nội sẽ tổ chức thi viết người tốt, việc tốt trong thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn)

Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ
Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ

29/09/2016 | 09:00

Ngày 24/8/2016, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu “xây dựng hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”.

Từ 5/9/2016: 31 thủ tục hành chính được đưa ra giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở TT&TT
Từ 5/9/2016: 31 thủ tục hành chính được đưa ra giải quyết tại bộ phận một cửa của Sở TT&TT

12/09/2016 | 08:56

Thực hiện Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có 31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo niêm yết, công khai, đưa ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 31 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 05/9/2016 .

Tổng số: 44 kết quả / 4 trang