Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính
Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

11/08/2016 | 11:09

Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 1783/KH-UBND kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016. Theo đó Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 6 đơn vị trong khoảng thời gian từ 15/8/2016 đến ngày 20/9/2016.

Ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC trong nội bộ thành phố Hà Nội
Ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC trong nội bộ thành phố Hà Nội

04/08/2016 | 15:47

Từ ngày 1/8/2016 đến 30/10/2016, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố sẽ tiến hành điều tra xã hội học để phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính nội bộ Thành phố tại 22 đơn vị cấp sở và 30 đơn vị cấp huyện trên địa bàn Thủ đô.

Xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

23/02/2016 | 08:47

Để góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ngày 04/02/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 190/KH-STTTT về phát động phong trào thi đua chuyên đề xây dựng mô hình phục vụ “3 không” và “4 luôn” trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở

Nâng cao sự hài lòng của người dân và tiếp tục tiếp duy trì thứ bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố năm 2015
Nâng cao sự hài lòng của người dân và tiếp tục tiếp duy trì thứ bậc xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố năm 2015

18/11/2015 | 00:00

Ngày 12/11/2015, UBND Thành phố đã có Thông báo số 352/TB-VP về Kết luận đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị thông báo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2015.

Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vi phạm trong công tác cải cách hành chính
Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vi phạm trong công tác cải cách hành chính

09/07/2015 | 00:00

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 4532/UBND-NC về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Những bước tiến mới trong công tác Cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông
Những bước tiến mới trong công tác Cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

25/05/2015 | 00:00

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khai thác có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công dân, tổ chức...là những bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổng số: 44 kết quả / 4 trang