Thêm 91 số điện thoại quảng cáo rao vặt bị đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ
Thêm 91 số điện thoại quảng cáo rao vặt bị đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ

28/01/2013 | 00:00

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Công văn đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định. Đây là lần đề nghị thứ 26 trong 3 năm triển khai Kế hoạch 167 của UBND thành phố về Quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Thủ đô.

Tổng số: 30 kết quả / 3 trang