“Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”: Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư
“Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”: Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư

14/06/2018 | 11:22

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, chiều ngày 12/6/2018, Sở Thông tin và Truyền đã chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Hội nghị Giao ban thông tin báo chí Thành ủy.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016
Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

23/03/2016 | 15:45

Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân dân, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn Thành phố, trong năm 2016, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 18/3/2016.

Tổng số: 28 kết quả / 3 trang