Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

09/03/2021 | 10:04

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, ngày 24/02/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 386/CTr-STTTT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

06/07/2020 | 15:19

Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, ngày 15/5/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 1183/CTR-STTTT về Chương Trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

23/04/2019 | 13:56

Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, ngày 08/4/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 1016/CTR-STTTT xây dựng Chương Trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

“Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”: Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư
“Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”: Gắn kết chính quyền với nhà đầu tư

14/06/2018 | 11:22

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, chiều ngày 12/6/2018, Sở Thông tin và Truyền đã chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố cung cấp thông tin cho báo chí về Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” tại Hội nghị Giao ban thông tin báo chí Thành ủy.

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016
Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

23/03/2016 | 15:45

Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân dân, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn Thành phố, trong năm 2016, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 18/3/2016.

Tổng số: 31 kết quả / 3 trang