Đẩy mạnh phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số
Đẩy mạnh phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số

21/07/2021 | 11:26

Ngày 27/7, UBND TP ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

NĐ 139/2017/ND ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng ( thay thế NĐ 108-2007 và NĐ 121-2013
NĐ 139/2017/ND ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng ( thay thế NĐ 108-2007 và NĐ 121-2013

01/02/2018 | 09:52

NĐ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

Tổng số: 36 kết quả / 3 trang