Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/08/2020 | 08:38

Ngày 24/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2163 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/08/2020 | 14:17

Ngày 04/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1956/STTTT-BCXBTTv/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.
Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.

19/05/2020 | 08:56

Ngày 08/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1106/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 19).

Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

20/04/2020 | 16:55

Ngày 17/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 886/STTTT-BCXBTT về việc hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố

08/04/2020 | 15:44

Ngày 7/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 786 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 | 16:10

Ngày 30/03/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 703/STTTT-BCXBTT về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

31/03/2020 | 09:47

Ngày 25/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 654 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

18/03/2020 | 17:38

Ngày 17/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 568/STTTT-BCXBTT ngày 17/3/2020 về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)
Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020)

16/03/2020 | 16:29

Ngày 13/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 528/STTTT-BCXBTT ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020).

Tiếp nhận và sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp.
Tiếp nhận và sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) cung cấp.

16/03/2020 | 09:41

Ngày 16/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 544/STTTT-BCXBTT về việc tiếp nhận và sử dụng tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo do Cục Thông tin cơ sở cung cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)
Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

25/02/2020 | 15:15

Ngày 25/02/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 335 /STTTT-BCXBTT v/v đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV)

Tổng số: 65 kết quả / 6 trang