File phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở
File phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở

04/06/2021 | 09:30

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 24/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 và các văn bản chỉ đạo liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện việc xây dựng file phát thanh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị trên hệ thống thông tin cơ sở.

40 năm một chặng đường mang tiếng nói đến cơ sở
40 năm một chặng đường mang tiếng nói đến cơ sở

22/05/2021 | 09:58

Trong câu chuyện với tôi, Cựu chiến binh Tạ Như Đinh - Trưởng đài truyền thanh xã Thượng Mỗ nói: “Đã từng gắn bó 40 năm với nghề, đôi khi gặp khó khăn nhưng thấy được việc mình làm mang lại hiệu quả với Đảng, với nhân dân thì nó lại thôi thúc tôi làm việc tốt hơn nữa”. Với lòng nhiệt huyết, sự kiên trì của người lính, Cựu chiến binh Tạ Như Đinh - Trưởng đài truyền thanh xã Thượng Mỗ đã không ngừng cố găng, khắc phục mọi khó khăn trong công việc không kể thời tiết nắng, mưa, gió rét đều đảm bảo về thời lượng, biên tập và phát tin, bài trên hệ thống Đài truyền thanh của xã thật sự có chất lượng và hiệu quả.

Hướng dẫn phát thanh tuyên truyền CD bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hướng dẫn phát thanh tuyên truyền CD bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/05/2021 | 16:38

Ngày 19/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 896/STTTT - BCXBTT v/v phát hành đĩa CD và hướng dẫn phát thanh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

26/08/2020 | 08:38

Ngày 24/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 2163 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

06/08/2020 | 14:17

Ngày 04/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1956/STTTT-BCXBTTv/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.
Tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ Bưu chính công ích.

19/05/2020 | 08:56

Ngày 08/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1106/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền nội dung thông tin cơ sở (Tuần 19).

Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020
Hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020

20/04/2020 | 16:55

Ngày 17/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 886/STTTT-BCXBTT về việc hướng dẫn sử dụng CD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố

08/04/2020 | 15:44

Ngày 7/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 786 /STTTT-BCXBTT về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 | 16:10

Ngày 30/03/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 703/STTTT-BCXBTT về việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng số: 70 kết quả / 6 trang