Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

10/11/2011 | 00:00

Ngày 22/9/ 2011, liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2011.

Bố trí biên chế làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở
Bố trí biên chế làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

12/09/2011 | 00:00

Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, tăng cường tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc ít người. Trong đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm thông tin cơ sở là nội dung quan trọng làm nên hiệu quả chương trình.

Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa- cần bám sát thực tiễn
Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa- cần bám sát thực tiễn

08/09/2011 | 00:00

Triển khai Kế hoạch của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, chiều ngày 8/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo thực trạng công tác đưa thông tin về cơ sở với đại diện một số xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã khó khăn trên địa bàn.

Năm 2011, đầu tư 100 tỉ đồng để đưa thông tin về cơ sở
Năm 2011, đầu tư 100 tỉ đồng để đưa thông tin về cơ sở

17/08/2011 | 00:00

Trong năm nay, nhà nước sẽ đầu tư kinh phí 100 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Tổng số: 65 kết quả / 6 trang