Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19
Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19

07/05/2021 | 09:44

Ngày 5/5, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid-19.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

04/05/2021 | 14:25

Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

01/04/2021 | 15:34

HNP - Ngày 31/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Thông báo số: 61/TB-STTTT về Lịch tiếp tục tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TT&TT năm 2015

22/12/2015 | 18:49

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có Thông báo số 213/TB-HĐTD ngày 14/12/2015 về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2015.