Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội

23/03/2021 | 16:07

Ngày 26/02/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 974/QĐ-UBND về Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội, theo đó UBND Thành phố đã phê duyệt 22 cơ sở dữ liệu của các Sở, ngành thuộc Thành phố.

Gia Lâm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng CNTT năm 2017 trên địa bàn huyện
Gia Lâm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng CNTT năm 2017 trên địa bàn huyện

12/04/2017 | 15:39

Ngày 11/4/2017, UBND Huyện Gia Lâm tổ chức họp đánh giá kết quả công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng CNTT năm 2017 trên địa bàn huyện Gia Lâm, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác triển khai Kế hoạch Ứng dụng CNTT của Huyện năm 2017. Đ/c Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm chủ trì Cuộc họp

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT

18/08/2015 | 00:00

Để đảm bảo công tác quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông ngày 18/8/2015 Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-STTTT về việc "Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông".

Sẽ lập Cục An toàn thông tin quốc gia
Sẽ lập Cục An toàn thông tin quốc gia

11/08/2015 | 00:00

100% website cơ quan nhà nước có giải pháp chống tấn công

Tổng số: 70 kết quả / 6 trang