Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ( lần 5)

19/11/2019 | 14:05
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 29/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 207/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 5).

Chi tiết văn bản tại đây./.

Theo