Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

26/12/2019 | 16:43
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 19/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 288/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội .

Chi tiết văn bản tại đây./.

Theo