Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4)

28/07/2020 | 14:14
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 03/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 140/QĐ-STTTT về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội (lần 4).

Chi tiết văn bản tại đây./.

Theo