Trang chủ

Công nghệ thông tin

Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường trên địa bàn Thành phố
04/08/2016 | 3:57 PM

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ngay từ đầu năm 2016, UBND Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo để triển khai theo định hướng xây dựng hệ thống nền tảng thống nhất bao gồm Cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến kết nối với hệ thống một cửa điện tử và xử lý chuyên môn nghiệp vụ.

Thành phố đã chọn 02 Quận Long Biên và Nam Từ Liêm triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phường, trước tiên cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính với Công an và Bảo hiểm xã hội. Sau thời gian thí điểm, các đơn vị đã rất tích cực, phối hợp chặt chẽ để triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và đủ điều kiện chính thức công bố để người dân khai thác sử dụng.

 

Giao diện Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội.

Ảnh: Quang Tuấn

 

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại UBND quận Long Biên và UBND quận Nam Từ Liêm và để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 26/5/2016 của UBND Thành phố về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2016, Thành phố ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 30/7/2016 triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 144 phường thuộc 10 quận trên địa bàn Thành phố (UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hà Đông).

 Dự kiến, đến hết ngày 10/8 tới, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3 sẽ chính thức được sử dụng tại 144 phường thuộc 10 quận còn lại và đến hết năm 2016 sẽ triển khai tại tất cả 584 xã, phường của Thành phố./.

  Quang Tuấn

 

  quy hoạch - kế hoạch