Trang chủ

Công nghệ thông tin

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016
08/09/2016 | 8:27 AM

Ngày 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 ở các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Phan Lan Tú – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, quận huyện.

 

Đ/c Phan Lan Tú- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị triển khai. Ảnh: Hải Yến

 

Theo đó, trong năm 2016 Thành phố sẽ triển khai 102 thủ tục hành chính (TTHC) cấp Sở tại 10 Sở, ngành. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (16 TTHC), Sở Xây dựng (21 TTHC), Sở Quy hoạch – Kiến trúc (01 TTHC), Sở Công thương (03 TTHC), Sở Y tế (42 TTHC), Sở Tư pháp (08 TTHC), Sở Lao động Thương binh và Xã hội (01 TTHC), Sở Văn hóa và Thể thao (02 TTHC), Sở Tài chính (02 TTHC), Sở Du lịch (6 TTHC).

Đối với dịch vụ công cấp Sở, để đảm bảo cơ sở hạ tầng Sở Thông tin và Truyền thông thuê Trung tâm dữ liệu của Viettel để tiến hành cài đặt hệ thống dịch vụ công mức độ 3 của Thành phố. Trung tâm dữ liệu đã hoàn thành và đủ điều kiện đảm bảo hạ tầng triển khai dịch vụ công năm 2016. Sở cũng đã triển khai mạng WAN đến tất cả các Sở trên địa bàn Thành phố. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng trang thiết bị hiện có.

Để triển khai dịch vụ công dự kiến sẽ chia làm 3 nhóm kéo dài từ 15/9  và hoàn thiện trước ngày 31/12/2016… Đối với các TTHC cấp quận, huyện, xã, phường, năm 2016, Thành phố sẽ triển khai 6 nhóm TTHC cấp quận, huyện và 8 nhóm TTHC cấp xã, phường. Thành phố đã chọn UBND quận Long Biên và huyện Đông Anh là đơn vị thí điểm và cũng triển khai đồng thời tại quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Trên cơ sở kết quả triển khai phần mềm, tập huấn, trước khi chính thức đưa dịch vụ công vào cung cấp phục vụ công dân, tổ chức, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị sẽ đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông tại cơ sở và thực hiện công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo công tác hỗ trợ công dân, tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sở ngành. Các Sở niêm yết công khai tại bộ phận một cửa về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng; bố trí thiết bị hỗ trợ người dân nhập trực tiếp hồ sơ trực tuyến khi công dân đến nộp thủ tục tại bộ phận một cửa.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Đ/c Phan Lan Tú- Giám đốc Sở TT&TT đề nghị các Sở chủ động rà soát TTHC theo Công văn số 4743/UBND-KGVX ngày 10/8/2016 của UBND Thành phố về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2016. Trước 15/9, đề nghị các Sở (riêng Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy nhanh thời gian thực hiện) hoàn thành tất cả quy trình thủ tục biểu mẫu để Sở TT&TT khảo sát trên cơ sở đó xây dựng phần mềm thực hiện. Đồng thời, rà soát hạ tầng trang thiết bị cũng như các trang thiết bị như máy tính, máy in, máy quét… để phục vụ cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến. Riêng các quận, huyện kể cả các quận, huyện thí điểm cần có đơn vị chủ trì để xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như báo cáo kết quả rà soát trang thiết bị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai lên Sở TT&TT./.

Hải Yến

 

  quy hoạch - kế hoạch