Trang chủ

Công nghệ thông tin

Kế hoạch phát triển Công nghiệp Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020
13/10/2016 | 11:11 AM

Ngày 06/10/2016, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 đưa ngành công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội trở thành ngành kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, trọng tâm là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT, là động lực phát triển các ngành kinh tế khác để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Thủ đô đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ hiệu quả các tổ chức và công dân, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, xây dựng thành phố Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, khởi nghiệp CNTT hàng đầu của cả nước, cụ thể: Doanh thu Công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội chiếm 20% tổng doanh thu Công nghiệp CNTT cả nước, trong đó, công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Hà Nội tăng trưởng 20%/năm và đóng góp 30%/năm cho doanh thu công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của cả nước. Thu hút được khoảng 80.000 lao động trực tiếp về CNTT; Nâng cao sức cạnh tranh, duy trì vị trí thuộc nhóm 10 thành phố hấp dẫn về gia công phần mềm toàn cầu; Đưa vào hoạt động 02 Khu CNTT tập trung; Phát triển ít nhất 02 nhóm sản phẩm CNTT trọng điểm; Phấn đấu có 5% số doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố đạt các chứng chỉ CMM, CMMi, ISO/IEC… ươm tạo được 70% số doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp trong tổng số doanh nghiệp CNTT hoạt động trong Vườn ươm.

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra 05 nội dung sẽ được Thành phố tập trung triển khai trong thời gian tới để phát triển công nghiệp CNTT của Thành phố, bao gồm:

Thứ nhất, về phát triển các khu CNTT tập trung, Hà Nội sẽ tập trung triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội theo mô hình Khu CNTT tập trung chuẩn quốc tế và tạo môi trường làm việc hiện đại nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp CNTT và nguồn nhân lực chất lượng cao về phần mềm và nội dung số; đồng thời đây cũng là trung tâm sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp CNTT hàng đầu của cả nước. Đồng thời, thu hút đầu tư và hoàn thiện Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và Khu Công viên CNTT Hà Nội, trọng tâm là hoàn thành xây dựng các phân khu chức năng, các phân khu phục vụ sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT, song song với việc đưa vào hoạt động những phân khu đã hoàn thiện và phấn đấu tỷ trọng lao động CNTT trong Khu CNTT tập trung Cầu Giấy chiếm khoảng 80% và tăng khoảng 5%-10% doanh thu thuần trong lĩnh vực CNTT. Kết nối các Khu CNTT tập trung trên địa bàn thành chuỗi các Khu CNTT tập trung của thành phố Hà Nội.

Thứ hai, về hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố: theo Kế hoạch định kỳ hàng năm Thành phố sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, sản phẩm CNTT. Đồng thời, Thành phố sẽ xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội nhằm ươm tạo những dự án nhiều tiềm năng, những ý tưởng sáng tạo có tính khả thi, các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh. Tiến tới nhân rộng tạo thành mạng lưới các Vườn ươm doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Thành phố và kết nối với các vườn ươm trong cả nước. Tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường… để hỗ trợ doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT phát triển thương hiệu, sản phẩm mới, sản phẩm trọng điểm và thương mại hóa sản phẩm. Tổ chức hội nghị đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp CNTT để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Công khai kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các doanh nghiệp trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT thành phố Hà Nội.

Thứ ba, về phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT: Thành phố sẽ nghiên cứu phát triển các sản phẩm CNTT trọng điểm của Thành phố, lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp CNTT tham gia và hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, phát triển, sản xuất, triển khai thử nghiệm, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm sau: sản phẩm phần mềm và nội dung số đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức và công dân. Sản phẩm an toàn an ninh thông tin, các sản phẩm trên nền tảng di động và internet, mã nguồn mở và công nghệ mở, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Triển khai các hoạt động thúc đẩy thị trường cung cấp các dịch vụ CNTT thông qua hình thức thuê ngoài các dịch vụ CNTT và hình thức hợp tác công tư (PPP), trong đó ưu tiên các dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin, dịch vụ dữ liệu, phân tích dữ liệu, gia công phần mềm, gia công quy trình, đào tạo.

Thứ tư, về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Thành phố sẽ hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, kỹ năng chuyên môn CNTT, kỹ năng mềm, kiến thức ngoại ngữ cho các doanh nghiệp CNTT. Đào tạo kiến thức kỹ năng về các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế lĩnh vực CNTT. Hỗ trợ đào tạo theo chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tổ chức kết nối giữa các viện, trường đại học với doanh nghiệp CNTT để đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao. Hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn về ứng dụng CNTT trong quản lý và sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử, kỹ năng khai thác tài nguyên mạng, sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Thứ năm, về xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường: Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào các Khu CNTT tập trung trên địa bàn Thành phố. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ CNTT của Thành phố. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ CNTT của thành phố Hà Nội thông qua các hội thảo và triển lãm trong nước và quốc tế. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên ngành (liên kết các khu CNTT tập trung, khu công nghệ cao, các cơ quan quản lý nhà nước, các viện, trường đại học...). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT Thành phố. Tổ chức Sàn giao dịch sản phẩm CNTT. Triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT nhằm mở rộng thị trường nội địa cho các sản phẩm CNTT của Thành phố.

Kế hoạch phát triển Công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 là cơ sở để thành phố Hà Nội thực hiện thành công Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025./.

Hữu Sản

  quy hoạch - kế hoạch