Trang chủ

Công nghệ thông tin

Ấn phẩm “Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin”
24/06/2020 | 9:09 AM

Ngày 16/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2237/BTTTT-CNTT gửi Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh/Thành phố về việc phổ biến ấn phẩm “Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin”

Nguồn ảnh: mic.gov.vn

Ấn phẩm “Tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin” mới được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành gồm 6 phần, không chỉ đưa ra những thông tin tổng quan và xu hướng tuyển dụng, triển vọng của ngành công nghệ thông tin, cuốn sách này còn mô tả chi tiết về công việc chuyên môn và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, tố chất cá nhân của từng vị trí cụ thể trong ngành công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập đến những tiến bộ công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI) ), phân tích dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo (VR/AR), điện toán đám mây (Cloud Computing). Đối với những bạn trẻ có niềm đam mê, khao khát đón đầu xu hướng công nghệ mới của thời đại, ấn phẩm này sẽ là kim chỉ nam giúp hiểu rõ hơn về nghề công nghệ thông tin, xác định mục tiêu trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

E-Book mới nhất 2020 được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ:

https://mic.gov.vn/Upload_Moi/FileBaoCao/Nghe-CNTT-11-6-20.pdf

  quy hoạch - kế hoạch