Trang chủ

Công nghệ thông tin

Chuyển đổi số và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
30/06/2023 | 7:30 PM

Sáng 30/6, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức Khối các cơ quan thành phố Hà Nội”. Hội nghị nhằm giúp cán bộ Công đoàn cơ sở được tiếp cận các xu hướng mới thông qua chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin qua đó thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, từ đó, chung tay góp phần thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô.

 

 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng trao đổi tại Hội nghị

 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nêu những nội dung quan trọng xoay quanh vấn đề chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh, như: Khái niệm, nội dung chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội; các ứng dụng số tiêu biểu của Thành phố hiện nay; vị trí, vai trò của cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên, cán bộ công chức viên chức trong công tác chuyển đổi số …
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Thành phố đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại, tạo điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, đồng thời, thành phố Hà Nội cũng phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Trong đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công toàn trình; 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số; 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
 
Về xây dựng chính quyền số, mục tiêu Hà Nội đặt ra là xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng ở cả 3 cấp... Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành Thành phố thông minh, hiện đại. Xây dựng, phát triển chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước Thành phố; lấy sự phục vụ người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực để thực hiện chuyển đổi số. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh, Công đoàn Viên chức Thành phố xác định đây là chuyên đề quan trọng với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong bối cảnh quốc gia số, thành phố số, thành phố thông minh. Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ triển khai nhiệm vụ cụ thể tới tổ chức công đoàn. Gợi mở một số nhiệm vụ trong thời gian tới đối với tổ chức công đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức. Vì vậy, các cấp công đoàn cần quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo hình thức phù hợp để từng cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt được chủ trương, thay đổi nhận thức, phương thức chỉ đạo từ đó vận dụng vào công việc cụ thể.
 
Cùng với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì vấn đề nguồn lực con người cũng rất quan trọng. UBND Thành phố đã có kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, Ban Chấp hành công đoàn phải tham mưu với thủ trưởng cơ quan để đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công nghệ trong giai đoạn tới, "muốn có thành phố thông minh phải có con người số", Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố nêu rõ. 
 
Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại Hội nghị
 
Bên cạnh đó, để triển khai các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ như cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến sáng tạo, chuyển đổi số... các cấp Công đoàn Thủ đô cũng phải triển khai số hóa cho phù hợp. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng lưu ý, hệ lụy khi thực hiện chuyển đổi số là sẽ dôi dư nhiều lao động, tạo thu nhập không bình đẳng. Vì vậy, tổ chức công đoàn phải vào cuộc để có biện pháp trong xây dựng cơ chế chính sách về tiền lương, việc làm nhằm giải quyết vấn đề này cho thoả đáng, công bằng. Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chính quyền số tác động đến công tác chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, trong đó, có tổ chức công đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố phải có thay đổi về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tác nghiệp. Phải số hoá trong chuyển tài liệu, giao ban trực tuyến... để bắt kịp xu thế và thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô thông minh, chính quyền điện tử.
 

Thu Uyên

  quy hoạch - kế hoạch