Trang chủ

Chuyển đổi số

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về chuyển đổi số
14/07/2023 | 7:44 AM

Ngày 13/7, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị

 
Tại Hội nghị, gần 100 đại biểu là Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; Trưởng ban Đảng, phòng, ban ngành; Chủ tịch các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chia sẻ một số kiến thức về chuyển đổi số, lợi ích của việc chuyển đổi số, chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí cũng đã tập trung trao đổi, quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số của Thành phố, cụ thể như: mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 18/NQ-TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 01/3/2023, của UBND Thành phố về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023; một số quan điểm về xây dựng thành phố thông minh...
 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng chia sẻ tại Hội nghị
 
Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, Nghị quyết số 18/NQ-TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành, trước hết, đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, ngành thành phố thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng thành phố thông minh.
 
Nghị quyết cũng nêu rõ ba quan điểm chỉ đạo lớn của Thành ủy, trong đó, nhấn mạnh đến vai trò các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy với việc đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. Vì chuyển đổi số không chỉ là bài toán công nghệ đơn thuần mà bản chất là dựa trên công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất mới để thay đổi quan hệ sản xuất, hay cụ thể hơn là để xây dựng lại, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, cách thức vận hành của tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu năng quản lý nhà nước, nâng cao năng suất lao động. Những vấn đề này cũng đã được nêu cụ thể tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Nghị quyết cũng xác định chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh phải gắn chặt với công tác quy hoạch chung cũng như quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô. Đồng thời, phải sử dụng hiệu quả nguồn lực, tài nguyên để thực hiện có hiệu quả đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường đô thị thông minh, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
 
“Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo rất cần sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của các cấp, ngành Thành phố. Với tư cách là chủ trì tham mưu trong lĩnh vực này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm hết sức mình cùng phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra”, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.
 
Tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết: Công tác chuyển đổi số được huyện bắt đầu triển khai từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 trở lại đây. Đây là nội dung được lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đặc biệt quan tâm triển khai. Từ năm 2022 đến nay, mặc dù chưa có các văn bản quy phạm về chuyển đổi số, nhưng ngay sau khi Thành ủy ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU, đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động tại tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố. Đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị các cấp của huyện đã vào cuộc, nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số và đã triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, theo lộ trình chung của Thành phố. 
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch