Trang chủ

Chuyển đổi số

Nâng cao nhận thức, tư duy của cán bộ, công chức về chuyển đổi số
07/09/2023 | 7:20 PM

Chiều 7/9, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị

 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, quán triệt những nội dung cơ bản trong quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30/12/2022, của Thành ủy Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
 
Đồng thời, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng truyền đạt đến các cán bộ, công chức thuộc Sở một số quan điểm về xây dựng thành phố thông minh, trong đó, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh đến các nguyên tắc xây dựng thành phố thông minh; kiến trúc, hạ tầng của thành phố thông minh, đặc biệt là Trung tâm điều hành thông minh (IOC) - một phân hệ liên quan đến điều hướng, tổng hợp, phân phối và trình diễn thông tin, là cấu phần của Trung tâm thông tin điều hành. IOC cung cấp thông tin mọi lúc mọi nơi (có phiên bản mobile) cho tất cả các cấp quản lý, đảm bảo việc ra các quyết định dựa trên dữ liệu, tiếp nhận thông tin từ tất cả các nguồn thuộc hạ tầng thông tin thành phố bao gồm các trung tâm điều hành chuyên ngành (OC) và các nguồn khả dụng bên ngoài…
 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng quán triệt tại Hội nghị
 
Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, thời gian qua, công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh là nội dung được Thành ủy, UBND Thành phố và các cơ quan đặc biệt quan tâm triển khai. Đặc biệt, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh không chỉ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 52-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mà còn thể hiện mạnh mẽ quyết tâm vào cuộc của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân, quyết tâm huy động nguồn lực của toàn xã hội, nâng cao nhận thức về tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, xứng tầm vị thế Thủ đô.
 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mong muốn thông qua Hội nghị hôm nay, mỗi đồng chí cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sẽ tiếp tục nắm bắt kịp thời các quan điểm cũng như cập nhật hệ thống văn bản chỉ đạo của Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh để từ đó nhận thức sâu sắc hơn nữa, vào cuộc quyết liệt hơn nữa, tăng tốc triển khai nhiệm vụ của Ngành được Thành ủy, UBND Thành phố giao phó, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, phấn đấu Hà Nội thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
 
Hội nghị cũng dành thời gian để các lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các cán bộ, công chức trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh….
 
* “Hiện, Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố đầu tiên bảo đảm đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các chỉ số xếp hạng, đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2021. Để thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo rất cần sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của các cấp, ngành Thành phố. Với tư cách là cơ quan chủ trì tham mưu trong lĩnh vực này, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm hết sức mình cùng phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, quyết liệt thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra”, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.
 

Phạm Linh

  quy hoạch - kế hoạch