Trang chủ

Công nghệ thông tin

Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020: Áp dụng rộng rãi Công nghệ số
16/11/2011 | 12:00 AM

Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020. Theo đó đến trước năm 2020, cơ bản ngừng phát sóng truyền hình mặt đất công nghệ tương tự, ngừng sử dụng công nghệ truyền hình cáp, chuyển hoàn toàn sang công nghệ số.

Theo quy hoạch công nghệ số cũng được áp dụng rộng rãi trong truyền dẫn, phát sóng phát thanh. Giai đoạn 2010 - 2015, các đơn vị, doanh nghiệp được cấp ph;ép mở rộng diện phủ sóng, thiết lập mạng lưới và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình số. Các đài địa phương phát song song kênh chương trình truyền hình số và tương tự. Đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và vùng khó khăn, cần triển khai các phương án sử dụng phát thanh, truyền hình qua vệ tinh kết hợp với máy phát lại công suất phù hợp để bảo đảm mục tiêu phủ sóng.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các đài phát thanh, truyền hình địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp ph;ép trên địa bàn từng bước chuyển toàn bộ các kênh chương trình phát thanh, truyền hình sang truyền tải trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số. Mạng phát thanh, truyền hình cáp được phát triển theo hướng tăng cường sử dụng cáp sợi quang và nâng tỷ lệ cáp ngầm, bảo đảm chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị. Các tổ chức, các đài phát thanh, truyền hình đang khai thác hệ thống MMDS trên băng tần 2,5 - 2,69 GHz phải xây dựng phương án chuyển đổi khách hàng sang sử dụng các phương thức khác để thay thế.

Thị trường truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình từng bước hình thành, phát triển trên cơ sở phân định rõ hoạt động nội dung thông tin với hoạt động truyền dẫn, phát sóng, đảm bảo cơ chế quản lý của Nhà nước.

6 nhóm giải pháp thực hiện lộ trình gồm: Nâng cao và thống nhất nhận thức, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, luật pháp; Đổi mới tổ chức hoạt động truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình; Phát triển nguồn lực; Nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

  quy hoạch - kế hoạch