Trang chủ

Công nghệ thông tin

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Thu thập và cập nhật 22 chỉ tiêu thông tin của công dân
16/11/2011 | 12:00 AM

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần của Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII); thực hiện Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngày 18/10/2011, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng qua các phương tiện điện tử. Hệ cơ sở dữ liệu này được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Số định danh cá nhân; Ảnh chân dung; Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Nơi sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; Thẻ bảo hiểm y tế; Mã số thuế cá nhân; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn, kỹ thuật; Nghề nghiệp, nơi làm việc; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Họ và tên, số định danh cá nhân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng; Họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ, số sổ hộ khẩu.

Theo đó, Công an Thành phố là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất chỉ đạo triển khai việc xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an Thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện điều tra thông tin và tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn Hà Nội. Từ nay đến hết tháng 12/2011, tập trung chỉ đạo thực hiện dự án điểm tại 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Chi tiết Nghị định 90/2010/NĐ-CP xem tại đây.

Chi tiết Chỉ thị 14/CT-UBND xem tại đây.