Trang chủ

Công nghệ thông tin

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
17/11/2011 | 12:00 AM

Ngày 31/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Tiếp đó, Bộ đã có Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành bắt buộc phải công bố hợp quy và Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và/ hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bắt buộc áp dụng (gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm tính tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sau khi thực hiện quá trình đánh giá sự phù hợp.

11 sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy gồm: Máy tính cá nhân để bàn; Máy tính chủ; Máy tính xách tay; Thiết bị trợ giúp cá nhân; Thiết bị định tuyến; Thiết bị tập trung; Thiết bị chuyển mạch; Thiết bị cổng; Bộ thu tín hiệu truyền hình; Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng; Thiết bị truyền dẫn quang.

3 nhóm với 19 sản phẩm, hàng hóa nằm trong danh mục bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy gồm: Thiết bị đầu cuối (Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây; Máy điện thoại không dây - loại k;éo dài thuê bao; Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng; Tổng đài PABX; Thiết bị đầu cuối xDSL); Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9kHz đến 400GHz, có công suất phát từ 60mW trở lên (Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động mặt đất; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện dùng cho truyền hình quảng bá; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn - tần số, thời gian; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa - trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho thông tin vệ tinh - trừ các thiết bị lưu động dùng cho hàng hải và hàng không; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng không - kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh; Thiết bị rađa hàng không, hàng hải, khí tượng; Thiết bị vô tuyến dẫn đường; Thiết bị cảnh báo, điều khiển xa bằng sóng vô tuyến điện; Thiết bị nhận dạng bằng sóng vô tuyến điện); Thiết bị truyền dẫn (Thiết bị truyền dẫn vi ba số).

Tổ chức, cá nhân sau khi đã đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy được ph;ép sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký.

Chi tiết Thông tư 30/2011/TT-BTTTT xem tại đây.

Chi tiết Thông tư 31/2011/TT-BTTTT xem tại đây.

Chi tiết Thông tư 32/2011/TT-BTTTT xem tại đây.

  quy hoạch - kế hoạch