Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khai giảng Khóa đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước
08/11/2012 | 12:00 AM

Sáng 6/11, Trung tâm Đào tạo Công Nghệ thông và Truyền Thông-Sở TTamp;TT Hà Nội tổ chức khai giảng Khóa ldquo;đào tạo cán bộ chủ chốt về xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nướcrdquo; Thành phố Hà Nội năm 2012. Khóa học diễn ra trong 5 ngày (ngày 06,13,20,27/11/2012 và ngày 04/12/2012).

Các học viên tham dự khóa Đào tạo

Khóa học nhằm đào tạo các cán bộ, công chức, là nguồn nhân lực nòng cốt của nền hành chính điện tử Hà Nội, góp phần đạt mục tiêu xây dựng nền tảng cơ quan điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước.

Nội dung khóa học gồm 4 chuyên đề. Trong đó, Chuyên đề 1: Mối liên hệ giữa ứng dụng CNTT và sự phát triển. Chuyên đề này cung cấp cho học viên những quy mô khác nhau của các mối quan hệ thông qua nghiên cứu các trường hợp ứng dụng CNTT&TT trong các ngành phát triển chủ chốt tại các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Chuyên đề cũng nêu bật các vấn đề chủ chốt các các điểm quyết định, từ chính sách đến thực hiện, trong việc sử dụng các ứng dụng CNTT&TT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Mục tiêu để thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về cách làm thế nào sử dụng CNTT&TT trong phát triển kinh tế - xã hội, và để trang bị cho hoạch định chính sách và quản lý chương trình với sự định hướng phát triển trong khuôn khổ dựa trên CNTT&TT và được CNTT&TT hỗ trợ can thiệp trong nhiều lĩnh vực xã hội.

Chuyên đề 2: CNTT&TT cho phát triển chính sách, quy trình và quản trị. Thông qua chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên tầm nhìn chiến lược hướng đến các CNTT cho việc phát triển, không chỉ phát triển ngành công nghiệp CNTT&TT cho nền kinh tế mà còn sử dụng CNTT&TT để đem lại sự tăng trưởng về kinh tế cũng như chính trị và xã hội. Đặc biệt là các chính phủ mong muốn phát triển chính sách CNTT&TT cho phát triển, giải quyết các lĩnh vực như môi trường thể chế và pháp lý thuận lợi, truy cập vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh phát triển kỹ năng CNTT&TT cơ bản, phát triển nội dung và các ứng dụng CNTT&TT phù hợp cho việc phát triển và nâng cao việc phát triển, nghiên cứu về CNTT&TT để đưa ra các giải pháp đổi mới.

Chuyên đề 3: Ứng dụng Chính phủ điện tử. Chuyên đề này đưa ra cái nhìn toàn cảnh về chính phủ điện tử, bao gồm các thành phần chính và khái niệm chung, các quy tắc và các ứng dụng. Phần này sẽ thảo luận lý do hệ thống chính phủ điện tử được xây dựng thong qua việc cung cấp các nghiên cứu chi tiết về hệ thống mẫu và nhận biết về thiết kế mạng.

Chuyên đề 4: Kỹ năng sử dụng Internet và Email. Chuyên đề này cung cấp cho học viên các kỹ năng thực hành sử dụng Internet và Email trong công việc hàng ngày.

Những nội dung trên do chuyên gia về CNTT của các Bộ, Ngành, các Viện nghiên cứu và các trường Đại học truyền đạt.

Khóa Đào tạo với 60 học viên Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Quận, Huyện, Thị xã trên địa bàn Thành phố tham dự.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về nền hành chính điện tử để xây dựng được kế hoạch, lộ trình phát triển hệ thống công nghệ thông tin, kỹ năng điều hành các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước./.

  quy hoạch - kế hoạch