Trang chủ

Công nghệ thông tin

3 năm triển khai Ứng dụng CNTT (2009 - 2011): Triển khai tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ ở cấp sở, ngành, quận, huyện, thị xã
30/01/2012 | 12:00 AM

Sau ba năm xây dựng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước Hà Nội đã có bước tiến quan trọng từ tản mạn, thiếu đồng bộ, một nửa số huyện ldquo;trắngrdquo; CNTT; nay, hệ thống kỹ thuật CNTT tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ ở các cấp sở, ngành, quận, huyện và các thị xã, các phần mềm ứng dụng dùng chung bước đầu sử dụng có hiệu quả, tạo nền móng vững chắc cho giai đoạn xây dựng ldquo;cơ quan điện tửrdquo; và tiến tới ldquo;chính quyền điện tửrdquo; Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tới quận, huyện, thị xã và bước đầu ở cấp xã

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước Hà Nội đã được đầu tư nâng cấp và đồng bộ từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã; cơ bản đáp ứng được yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dùng chung của Thành phố:

Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) kết nối các cơ quan Chính quyền của Hà Nội đến 116 điểm (trong đó có 12 điểm kết nối WAN đầy đủ). Trên cơ sở hạ tầng mạng WAN, hệ thống giao ban trực tuyến trên mạng WAN của Thành phố đã triển khai xong tại 57 điểm, đã có đủ thiết bị phục vụ họp trực tuyến.

Văn phòng UBND Thành phố đang triển khai thí điểm chữ ký số tại bộ phận văn thư của 05 đơn vị trên cơ sở hạ tầng bảo mật tại Văn phòng UBND Thành phố và sẽ hoàn thành triển khai diện rộng vào năm 2011.

Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông đã lắp đặt xong hệ thống thiết bị công nghệ thông tin cùng các thiết bị khác, đưa vào hoạt động tháng 11/2011; Trung tâm nguồn lực chất lượng cao công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - Ấn Độ đã khánh thành 16/9/2011, đã bắt đầu tiến hành các khoá đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia CNTT Ấn Độ.

Trung tâm dữ liệu Nhà nước của Thành phố sẽ khánh thành, dự kiến sẽ khánh thành, đi vào hoạt động vào cuối năm 2011. Đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo; nâng cấp mở rộng về kỹ thuật cổng giao tiếp điện tử; xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội...

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước:

Tỉ lệ bình quân máy tính/cán bộ toàn Thành phố đạt gần 90%, trong đó khối sở, ngành: 100%, khối UBND quận/huyện/thị xã: 87,28%.

Đã có 22/22 sở, ngành và 29/29 quận, huyện, thị xã đã có mạng nội bộ (LAN) hoạt động và kết nối Internet băng thông rộng; 16/29 quận, huyện, thị xã đã thực hiện kết nối giữa UBND quận, huyện, thị xã với UBND phường, xã (ADSL-VPN).

Có 65% đơn vị đã sử dụng thiết bị an toàn bảo mật Firewall cứng hoặc mềm; hầu hết các đơn vị đều đã sử dụng phần mềm diệt virus cho các máy trạm, trung bình mỗi đơn vị có khoảng 50% số máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus; có 4 đơn vị sử dụng thiết bị lưu trữ SAN và khoảng 30% số đơn vị đã có máy chủ backup dữ liệu.

Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong CQNN

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước có những bước tiến bộ, bám sát, phục vụ đắc lực các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính. Thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng và triển khai các ứng dụng đáp ứng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và các dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ tổ chức, công dân.

Hệ thống giao ban trực tuyến của Thành phố đã hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động.

Đã có 22/22 sở, ban, ngành và 29/29 UBND quận huyện, thị xã đã được cấp hộp thư kỹ thuật, thư văn thư và công vụ (@hanoi.gov.vn); 5/22 sở, ban, ngành và 09/29 UBND quận, huyện xây dựng hệ thống thư điện tử nội bộ. Số lượng cán bộ công chức được cấp hộp thư điện tử chính thức để sử dụng trong công việc đạt 49%.

Phần mềm dùng chung đã có 20/22 (91%) sở, ngành và 24/29 (82,75%) UBND quận, huyện, thị xã đang sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc và khoảng 25% cán bộ công chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong công việc tại các đơn vị; 39/51 (76.5%) đơn vị sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, 42/51 (82.35%) đơn vị sử dụng phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán và 22/51 (43%) đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công.

Một số phần mềm chuyên ngành đang được triển khai thí điểm như: Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo, Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và và quyền sử dụng đất, Quản lý hộ tịch và đang phát huy hiệu quả tốt. Ngoài ra, còn rất nhiều các phần mềm chuyên ngành đặc thù khác được ứng dụng ở các sở, ban, ngành và các UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.

Các hệ thống thông tin quản lý đô thị địa chính, kinh tế và văn hóa xã hội đã và đang được xây dựng như: Hệ thống thông tin cấp đăng ký kinh doanh, hệ thống thông tin tài chính Thành phố Hà Nội, Hệ thống thông tin quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo, ...Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho 10 nhóm dịch vụ công cơ bản đã và đang được triển khai như: cơ sở dữ liệu dân cư của Thành phố, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường, cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp, cơ sở dữ liệu cấp ph;ép xây dựng, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, cơ sở dữ liệu về các chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài, cơ sở dữ liệu cấp giấy đăng ký ô tô xe máy,...

Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp

Toàn Thành phố đã có 40 đơn vị đã có website/cổng thông tin điện tử (21/22 sở, ngành và 19/29 quận, huyện, thị xã), 19 đơn vị chạy thử nghiệm, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Các website/cổng thông tin điện tử đã cung cấp các thông tin về hoạt động của đơn vị và các dịch vụ hành chính công. Đã có 621 dịch vụ hành chính công được cung cấp, trong đó 252 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 2, 11 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 và 09 dịch vụ công khác đang được chạy thử nghiệm ở mức 3. Có 8 website của sở, ngành và 6 website quận, huyện đã cung cấp tra cứu trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và công dân.

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã đổi mới về nội dung, về phương thức hoạt động, vận hành theo đúng Luật Công nghệ thông tin và Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 100% thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố được thông tin. Năm 2011, đã đăng 2022 tin, bài tập trung tuyên truyền các nội dung chính: hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND TP Hà Nội, Thành ủy, HĐND Thành phố; hoạt động của các sở, ban, ngành, quận huyện; tuyên truyền về an toàn giao thông; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Đặc biệt trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2011, Cổng GTĐT đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, nhanh chóng, chính thống về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. 2254 thủ tục dịch vụ hành chính công được công bố trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. Trong đó có: 1563 dịch vụ mức 2 và 01 dịch vụ mức 3 (Dịch vụ đăng ký trực tuyến thành lập văn phòng nước ngoài tại Hà Nội của sở Công Thương). Dịch vụ liên thông cấp Đăng ký kinh doanh, mã số thuế của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Cục Thuế, 6 dịch vụ của Sở Thông tin và Truyền thông đã được tích hợp trên cổng. Tính đến nay Cổng đã cập nhật được 500 thủ tục hành chính, trên 4819 trang dữ liệu. Phần Văn bản QPPL: 17 Quyết định QPPL; 09 Chỉ thị của UBND TP; 96 văn bản chỉ đạo, điều hành của Thành phố. Tiếp nhận và xử lý 120 câu hỏi, ý kiến của công dân gửi về Cổng qua chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến và Email congdan@hanoi.gov.vn. Chỉ dẫn 115 cuộc điện thoại qua tổng đài 043.5123.123. Cập nhật 57 Thông báo doanh nghiệp.

Đã17/22 sở, ban, ngành (trừ Văn phòng UBND Thành phố,Văn phòng đoàn ĐBQH-HĐND, Ban Dân tộc, Thanh tra Thành phố) và 29/29 UBND quận, huyện, thị xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó có 04 Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Y Tế, Thông tin và Truyền thông) và 18 UBND quận, huyện, thị xã đã xây dựng bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khá tốt; có 10 quận, huyện, thị xã (huyện Đan Phượng, thị xã Sơn Tây; các Quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên) đã trang bị bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xuống xã, phường, thị trấn; 29/29 UBND quận, huyện, thị xã và 8/22 sở, ngành đang sử dụng phần mềm "Một cửa điện tử" hỗ trợ công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, trong đó có: 6 đơn vị đã tích hợp phần mềm "Một cửa điện tử" với website phục vụ công dân doanh nghiệp tra cứu trạng thái thủ tục hành chính (Các quận: Cầu Giấy, Tây Hồ, Thanh Xuân, Đống Đa; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông); có 3 sở và 26/29 quận, huyện, thị xã đã tích hợp phần mềm "Một cửa điện tử" với các thiết bị (Kiosk/màn hình cảm ứng, máy qu;ét mã vạch,...) phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả.

Những kết quả ứng dụng CNTT quan trọng trên, đặc biệt là Dự án WB (trong đó Trung tâm dữ liệu nhà nước trái tim nền hành chính điện tử); Trung tâm đào tạo giai đoạn I; Trung tâm nguồn nhân lực cao CNTT-TT Việt Nam - Ấn Độ... Đầu tư hạ tầng phần cứng và phần mềm cho các sở, ban, ngành; sàn giao dịch điện tử, và dự án CNTT trong các cơ quan Báo chí - Xuất bản Hà Nội... đặt nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện cải cách hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

  quy hoạch - kế hoạch