Trang chủ

Công nghệ thông tin

Đề xuất “Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh hơn”
21/02/2014 | 12:00 AM

Triển khai các nội dung Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng 2030, trong các ngày 11 và 14/2, tập thể Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nghe các nhóm tư vấn trình bày dự thảo Đề án "Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh hơn".

"Smart City" hay "Thành phố thông minh" để chỉ một thành phố mà việc đầu tư phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, quản trị các nguồn tài nguyên đều thông qua hoạt động tham gia của người dân. Động lực phát triển thành phố thông minh chính là dựa trên tính bền vững, năng lực cạnh tranh và hạ tầng CNTT tiên tiến của thành phố đó.
Tại Việt Nam, khái niệm "Thành phố thông minh" được xem là bắt đầu từ quá trình hiện đại hóa đô thị, tập trung vào các vấn đề nổi cộm như: giao thông, CNTT, vệ sinh môi trường, dịch vụ công cộng... Xuất phát từ thực tế của Thành phố Hà Nội, các nhóm tư vấn đặt ra những mục tiêu cần hướng đến như: Xây dựng hạ tầng thông tin công cộng thông minh; Hiện đại hóa giáo dục; Ứng dụng CNTT trong quản lý y tế, dược và mỹ phẩm; Xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp và an toàn; Xây dựng các khu đô thị thông minh thí điểm... Mặc dù cách tiếp cận khác nhau, các nhà tư vấn đều có chung quan điểm về giải pháp có tính chất quyết định là ứng dụng CNTT, nhất là việc xây dựng hạ tầng CNTT đáp ứng đa kết nối, tích hợp thông suốt, truy cập thuận tiện và triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý.
Cùng với việc tham khảo những bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới khi áp dụng tại Hà Nội, các nhóm nghiên cứu cũng mạnh dạn phác thảo các dự án và đề xuất một số kiến nghị để Thành phố xem x;ét triển khai, thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là việc các dự án đã chú trọng sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa bên cạnh vốn đầu tư của ngân sách nhà nước.
Tại các buổi làm việc, đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh sự cần thiết của việc "Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh hơn". Đây là xu hướng tất yếu mà Hà Nội phấn đấu thực hiện trong thời gian 5-10 năm tới. Khi đó, mọi công dân được khuyến khích tham gia tối đa vào việc quản lý và khai thác các nguồn lực tài nguyên, giao thông, y tế, giáo dục... Việc quản lý và khai thác sẽ dựa trên những ứng dụng CNTT hiện đại để đạt hiệu quả tối ưu, phục vụ đắc lực cho cuộc sống của con người./.

  quy hoạch - kế hoạch