Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khảo sát, cập nhật hiện trạng tình hình hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/10/2013 | 12:00 AM

Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin trên địa bàn, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành ldquo;Khảo sát, cập nhật hiện trạng về tình hình hoạt động công nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nộirdquo; năm 2013.

Đây là một trong những nội dung thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2013 của UBND Thành phố về việc phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, với mục đích triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp CNTT, phát triển thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung khảo sát 4 nội dung chính: Thông tin chung của doanh nghiệp, Tình hình nguồn nhân lực CNTT, Thị trường của doanh nghiệp, Các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp. Các thông tin do doanh nghiệp cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước
về CNTT và sẽ được bảo mật theo quy định.

Các doanh nghiệp CNTT có thể liên hệ, trao đổi với Phòng Công nghiệp công nghệ
thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, số 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.37366691, Fax: 04.37366617, Email: congnghiep_cntt@ict-hanoi.gov.vn.

Chi tiết phiếu khảo sát xem tại đây./.

  quy hoạch - kế hoạch