Trang chủ

Công nghệ thông tin

Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
07/04/2015 | 12:00 AM

Ngày 27/03/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 392/QĐ-TTg.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 là tăng trưởng tối thiểu 15%/năm đối với lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; Thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực trọng điểm, trong đó lĩnh vực phần cứng điện tử thu hút 5 tỷ USD đầu tư FDI trong giai đoạn 2015 - 2020. Nâng cao sức cạnh tranh, duy trì vị trí là một trong 10 nước đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số. Phát triển nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực phần cứng - điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu và phấn đấu tăng dần tỷ trọng mua sắm các sản phẩm thương hiệu Việt Nam trong tổng kinh phí mua sắm đầu tư hàng năm của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Phát triển các loại hình cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu các cơ quan nhà nước; Tăng tỷ trọng kinh phí thuê dịch vụ CNTT trên tổng chi phí mua sắm CNTT của các Bộ, ngành và địa phương; Hỗ trợ xây dựng tối thiểu 07 Khu CNTT tập trung.

Phấn đấu đến năm 2025, đưa công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn; Việt Nam đủ khả năng phát triển, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ CNTT đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng để phát triển kinh tế tri thức, góp phần làm chủ các hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình sẽ thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể: Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp thông qua hỗ trợ xây dựng và áp dụng các chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thông tin, ... Đồng thời, triển khai lựa chọn các sản phẩm, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, xúc tiến, thương mại hóa, triển khai thử nghiệm và các nội dung liên quan khác như phát triển các sản phẩm, giải pháp dựa trên phần mềm nguồn mở, phát triển các sản phẩm nội dung số thương hiệu Việt, ...

http://www.hanel.com.vn/UploadData/07022013041944_2.png

Khu Công viên công nghệ phần mềm (thuộc khu đô thị công viên công nghệ Hà Nội)

Bên cạnh đó, sẽ đầu tư nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ CNTT; Hỗ trợ phát triển dịch vụ gia công quy trình kinh doanh và dịch vụ gia công phần mềm, nội dung số cho nước ngoài; Phát triển ngành dịch vụ dữ liệu và phân tích dữ liệu tại Việt Nam.

Ngoài ra, sẽ đầu tư, xây dựng, phát triển một số khu CNTT tập trung trọng điểm, đặc biệt là các khu CNTT tập trung tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh,Đà Nẵng và các địa phương khác phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014.

Tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng đào tạo CNTT cho các cơ sở đào tạo về CNTT; Gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với tổ chức, doanh nghiệp; Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại cho công nghiệp CNTT trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chú trọng thu hút đầu tư vào các khu CNTT tập trung.

Để đạt được những mục tiêu đề ra của Chương trình Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh là 03 địa phương chủ lực để triển khai thực hiện Chương trình.

Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 là cơ sở quan trọng để thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình phát triển ngành công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đảm bảo tỷ lệ đóng góp tối thiếu hàng năm cho doanh thu cả nước đối với ngành công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT là 30% và duy trì vị trí thuộc nhóm 10 thành phố hấp dẫn về gia công phần mềm toàn cầu./.


  quy hoạch - kế hoạch