Trang chủ

Công nghệ thông tin

Khai giảng 2 khóa Đào tạo về “Quản trị mạng và bảo mật thông tin” và “Cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về Linux”
28/10/2011 | 12:00 AM

Tiếp tục Chương trình đào tạo chất lượng cao về công nghệ thông tin của Thành phố Hà Nội, ngày 27/10, tại Trung tâm đào tạo nguồn lực chất lượng cao CNTT amp; TT Việt Nam - Ấn Độ, sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã khai giảng 2 khóa học về ldquo;Quản trị mạng và bảo mật thông tinrdquo; và ldquo;Cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về Linuxrdquo;.

Cả 2 khóa học về "Quản trị mạng và bảo mật thông tin" và "Cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về Linux" được tổ chức trong 60 ngày với 240 giờ học. Nội dung khóa học về "Quản trị mạng và bảo mật thông tin" tập trung giới thiệu về: Hệ điều hành, kiến thức cơ bản về an ninh mạng, khái niệm về thông tin và hệ thống bảo mật, phương thức mạng và phần bài tập. Khóa học "Cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về Linux" sẽ giới thiệu về Tổng quan về Linux, cách sử dụng Linux (tiện ích và dòng lệnh), cấu hình mạng, lập trình Shell, quản lý user, sao lưu và phục hồi, xử lý sự cố, ngôn ngữ lập trình Perl, bảo mật. Xen kẽ giữa các giờ lý thuyết, học viên sẽ được thực hành và thảo luận tại lớp học.

Cũng như khóa đào tạo cấp chứng chỉ Web và công nghệ Java, 2 khóa học "Quản trị mạng và bảo mật" và "Cấp chứng chỉ chuyên nghiệp về Linux" đều do các chuyên gia CNTT của Trung tâm phát triển điện toán tiên tiến Ấn Độ (CDAC) trực tiếp giảng dạy. Kết thúc khóa học, các học viên phải tham gia trên 75% thời gian khóa học và có kết quả các bài thi đạt từ 40% trở lên so với điểm từng module sẽ được nhận chứng chỉ do Trung tâm điện toán tiên tiến CDAC cấp. Tài liệu học là giáo trình do các giảng viên Ấn Độ biên soạn. Từ nay đến cuối năm 2011, Trung tâm sẽ tổ chức 01 khóa đào tạo về phần cứng máy tính.

  quy hoạch - kế hoạch