Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hà Nội ban hành quy chế triển khai Hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh qua mạng cấp quận, huyện
10/07/2013 | 12:00 AM

Nhằm nâng cao, hiệu quả thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh (ĐKKD), ngày 01/07, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4050/QĐ ndash; UBND về quy chế phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD qua mạng cấp quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, quy định thời gian giải quyết, kết quả các thủ tục hành chính ĐKKD quận, huyện trong thời gian 5 ngày. Đối tượng được hướng tới là các tổ chức, cá nhân ĐKKD khi thành lập Hộ kinh doanh, Hợp tác xã, và các cán bộ, công chức, đang làm việc tại phòng Tài chính - Kế hoạch, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực ĐKKD.

Hệ thống phần mềm bao gồm các cấu phần cơ bản: Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu của Thành phố về ĐKKD; Chương trình ứng dụng phục vụ cấp giấy chứng ĐKKD, quản lý doanh nghiệp trên 29 quận, huyện, thị xã Thành phố và hạ tầng kỹ thuật Hệ thống.

Hoạt động Hệ thống phần mềm ĐKKD gồm 2 phần chức năng chính: phần ĐKKD offline (phục vụ công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa) và phần cấp ĐKKD online cho ph;ép người dân thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đăng ký kinh doanh qua mạng.

Hệ thống phần mềm về trao đổi, tổng hợp thông tin được thực hiện theo 2 chiều. Các cấp quận, huyện truy cập vào phần mềm thông qua mạng máy tính nhân rộng (WAN) để cập nhập, cấp giấy chứng nhận ĐKKD, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu. Cấp Thành phố truy cập vào phần mềm để quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận ĐKKD.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm đường kết nối WAN để các đơn vị truy cập, kết nối hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận ĐKKD cấp quận, huyện trên địa bàn Thành phố không xảy ra sự cố.

  quy hoạch - kế hoạch