Trang chủ

Công nghệ thông tin

Hướng dẫn giải quyết các vấn đề xung đột giữa tên miền và sở hữu trí tuệ
25/11/2015 | 12:00 AM

Ngày nay, phát triển thông tin và truyền thông là một trong những phương thức để thực hiện các mục tiêu của thiên niên kỷ, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, kế hoạch phù hợp để thúc đẩy phát triển CNTT, viễn thông, Internet và đã đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, việc tên miền trùng hoặc giống với tên thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá, tên tác giả, tác phẩm là vấn đề thường gặp khi giải quyết các vụ việc tranh chấp tên miền do thông lệ chung quốc tế coi tên miền Internet và Sở hữu trí tuệ là hai lĩnh vực độc lập.

Hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đang tồn tại song song hai cách hiểu khác nhau, thuộc về lĩnh vực quản lý của hai Bộ (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ). Trong hệ thống các văn bản chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đều quy định các xung đột (nếu có) trong trường hợp, đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc giống tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, bản quyền tác phẩm, tác giả,... là các vụ việc tranh chấp tên miền. Giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan đến tên miền phải tuân theo các hình thức quy định tại Luật Công nghệ thông tin (bao gồm: Thông qua thương lượng, hòa giải; Thông qua trọng tài; Khởi kiện tại tòa án).

Mặt khác, Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trung hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý là các hanhg vi cạnh tranh không lành mạnh. Các văn bản dưới Luật liên quan thuộc phạm vụ quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đang áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Nghị định số 99/2013/NĐ-CP).

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục xây dựng các chính sách, quy định về Internet, đặc biệt là về giải quyết khiếu nại, tranh chấp tên miền ".vn" bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tăng cường tính minh bạch đối với pháp luật về viễn thông, CNTT nói chung và những quy định về tên miền Internet nói riêng. Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ để giải quyết hài hòa vấn đề giữa quyền và lợi ích của các bên khi xung đột xảy ra./.

  quy hoạch - kế hoạch